Pravni okvir zakona o javnim nabavkama u RS
argaiv1742
PDF Štampa El. pošta
Novi zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku RS broj 124/12 od 29.12.2012.godine. Stupio je na snagu 06.01.2013.godine.
Primena je odložena do 01.04.2013. godine.
Rok za izradu podzakonskih akata je 3 meseca od dana stupanja na snagu zakona, osim akata iz člana 21 stav 6 I člana 22 stav 2.