Zaštita prava ponuđača – nova procedura PDF Štampa El. pošta
Zahtev za zaštitu prava ponuđača se podnosi Republičkoj komisiji a predaje Naručiocu.

Zaštita kod Naručioca član 153 i zaštita kod Republičke komisije član 158.

Zahtev za zaštitu prava ponuđača za osporavanje KD i poziva za podnošenje ponuda se smatra blagovremenim  ukoliko je primljen od strane naručioca 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku male nabavke 3 dana pre isteka roka.

Zahtev za zaštitu prava ponuđača za osporavanje odluke naručioca se smatra blagovremenim ako je podnet  u roku od 10 dana od dana prijema odluke naručioca i 5 dana za postupak nabavke male vrednosti.

Sadržina zahteva za zaštitu prava ponuđača je propisana članom 151 ZJN.

Stranke u postupku nabavke mogu predložiti usmenu raspravu o čemu odlučuje Republička komisija i ukoliko odobri sačinjava se zapisnik.

Moj Tender jer nam je to cilj!
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116